Τραπεζικοί λογαριασμοί

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρίας έχουν ως εξής:

Εurobank
Αρ. Λογ:0026-0008-36-0201158955
IBAN: GR4802600080000360201158955

Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογ:695/002406-63
IBAN: GR6201106950000069500240663

Alpha Bank
Αρ. Λογ: 135002002025839
IBAN: GR2901401350135002002025839

Πειραιώς
Αρ. Λογ: 5066105587626
IBAN: GR4401720660005066105587626

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ