ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

120,00  + ΦΠΑ (ενδεικτική τιμή)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ενσωματώνεται στα λογιστικά κάθε επιχείρησης,
αφού έχει γίνει υποχρεωτική η τήρηση των βιβλίων στην πλατφόρμα
myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το myDATA είναι η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
στην οποία οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν τις
λογιστικές τους κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, ψηφιοποιώντας
ουσιαστικά τη εμπορική τους δραστηριότητα, με βάση τα παραστατικά τους.

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ θα πρέπει :

Να διαβιβάζεται και να καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων/εξόδων
των Επιχειρήσεων

Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών

Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον
προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Κωδικός προϊόντος: 27572 Κατηγορία:

Περιγραφή

Για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που θα αναζητήσουν
εφαρμογές μηχανογράφησης, παρέχεται από την εταιρεία μας η εφαρμογή PLANO.
η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών
που αναζητούν μία σύγχρονη και καινοτόμα εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και
βασίζεται σε ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού.

Με την εφαρμογή Plano μπορείτε:

Να Εκδώσετε τα ηλεκτρονικά παραστατικά σας από οποιαδήποτε συσκευή και να τα διαβιβάσετε στην πλατφόρμα MyData της Α.Α.Δ.Ε

Το Plano καλύπτει ολόκληρο το κύκλωμα των πωλήσεων και διαχείρισης αποθήκης
(αποδείξεις παροχής, τιμολόγια πώλησης, αποδείξεις λιανικής.

Δυνατότητα σύνδεσης με τον λογιστή – Σύνδεση με εφαρμογές εμπορ. Διαχείρισης της λογιστικής ανάλογα την λογιστική

Δυνατότητα επέκτασης και αναβάθμισης της εφαρμογής σε επόμενη έκδοση

Απεριόριστα παραστατικά βάση χώρου, Δυνατότητα επέκτασης χώρου σε όλες τις εκδόσεις

Δεκάδες πρότυπες φόρμες και δυνατότητα δημιουργίας νέας

Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό driver windows & driver android

Δυνατότητα σύνδεσης με e-shop

1 χρήστης και μία mobile συσκευή

Mobile δυνατότητες και επεκτασιμότητα

Cloud τεχνολογία που σημαίνει ευκολία πρόσβασης μέσω browser (π.χ. Chrome, edge κλπ.)

Εξαγώγιμο backup

Άμεσα διαθέσιμο, με απλή λειτουργικότητα εκπαίδευσης είναι σε θέση να ξεκινήσει την
λειτουργία του προγράμματος και να εκδώσει τα παραστατικά που απαιτούνται.